สนับสนุนเพิ่มเติมได้ที่
ระบบสมาชิก : youtube.com/channel/UCkmIhzOoxziRL1cAhmgD3hg/join
โดเนท :
เสื้อ Roblox :

★ ช่องทางการติดตาม ★
● Twitch :
● Facebook :
● Tiktok :

✉ ติดต่องาน ✉
● Email : [email protected]